Możesz więcej.

Zintegruj swój park trampolin z naszym systemem.

Sprzedaż

sales@jumpmanager.io
Polska
Piotr Jodłowski
Sales Representative
+48  730 606 665
piotr@jumpmanager.io
Karolina Gosławska
Customer Success Manager
karolina@jumpmanager.io

Skontaktuj się z nami


Administratorem danych osobowych jest...
GYMMANAGER Sp. z o.o., ul. Weissa 7, 31-339 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000726714, NIP: 6751644184, REGON: 369938418, kapitał zakładowy 15 000 PLN. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności

Wsparcie techniczne

support@jumpmanager.io 
+48 12 357 19 54
+48 12 312 52 21

Finance & Administration

Paweł Kruczyk
 
 

Marketing

Magdalena Sala
Marketing Manager
+48  606 700 623
m.sala@jumpmanager.io